Nieuws

Lytton Arbo Consultants: applicatie

Inmedia heeft een applicatie voor een verzuim- en rapportagesysteem ontwikkeld met de naam VERDER. VERDER staat voor VERzuim Diagnose En Registratie. De VERDER support methode is ontwikkeld in samenwerking met arbo- & arbeids-deskundigen, bedrijfsartsen, reïntegratiespecialisten en leidinggevenden die zich bezighouden met het verminderen en begeleiden van ziekteverzuim.