Nieuws

ING Bank

Voor de ING Bank heeft Inmedia verschillende bannercampagnes gerealiseerd. Geheel volgens de specificaties en huisstijl eisen van de ING groep.

Nederlands Bijbelgenootschap: boekenserie

Ter ondersteuning van de televisieserie “Een verhaal dat groeit” (Evangelische Omroep), heeft Inmedia een serie boekjes ontworpen, bestemd voor de bovenbouw van de lagere school.

Lytton Arbo Consultants: applicatie

Inmedia heeft een applicatie voor een verzuim- en rapportagesysteem ontwikkeld met de naam VERDER. VERDER staat voor VERzuim Diagnose En Registratie. De VERDER support methode is ontwikkeld in samenwerking met arbo- & arbeids-deskundigen, bedrijfsartsen, reïntegratiespecialisten en leidinggevenden die zich bezighouden met het verminderen en begeleiden van ziekteverzuim.